Skip to main content

                       
Lucas Branson
Athletic Director
lbranson

 

Coaching Staff

   Bissmeyer, Kevin
   Head Boys Basketball Coach
   Boys Golf
   kbissmeyer

 


  Bolinger, Karin
  HS/JH Track Asst. Coach
  JH Volleyball Asst. Coach
  kbolinger

 
​​​​​​​  Branson, Lucas
  Head Baseball Coach
  Athletic Director
  lbranson
 

  Bryant, Zach
  Head HS/JH Cross  Country Coach
  Asst. Track Coach
  zbryant
 

  Groll, Lisa
  Head HS/JH Volleyball Coach
  lgroll

  Hudson, Tara
  Assistant Volleyball Coach
  thudson

                              
  Jenkins, Denita
  High School Girl Basketball Coach
  djenkins

  Johnson, Scott
  Girls/Boys Golf Coach
  sjohnson

  Lovelace, Sean
  High School Track Coach
  slovelace

  Miller, Craig
  Assistant Track Coach

  Pistel, Theresa
  JH  Girls Basketball Coach
  tpistel

 

  Stuckey, David
  Strength Coach/Football Coach
  dstuckey

  Tschirgi, Dan
  Assistant Cross Country Coach
 

  Volkart, David
  HS Girls Basketball Head Coach
  dvolkart

  Volkart, Trisha
  HS Softball Head Coach
  tvolkart

  Watkins, Tyler
  Assistant Baseball Coach

  Wickham, Jacob
  JH Football Asst. Coach
  HS Boys Basketball Asst. Coach
  jwickham